MENU
ZNACZNIKI
Widok z zapory na Bobrze w Bukówce w kierunku zabudowań miejscowości i Gór Kruczych.

Dodał: fanpage_janowice_wielkie° - Data: 2020-02-23 12:47:57 - Odsłon: 1094
15 lutego 2020

Data: 2020:02:15 12:47:04   ISO: 200   Ogniskowa: 15 mm   Aparat: Canon EOS 7D Mark II   Przysłona: f/10   Ekspozycja: 1/250 s  


Zbiornik Bukówka - sztuczne jezioro zaporowe malowniczo położone w dolinie przełomu Bóbr w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, gminie Lubawka. Jezioro ma powierzchnię 2,0 km² i pojemność około 15,5 mln. m³. Powstało na początku XX wieku po zbudowaniu na Bobrze w przełomie Szczepanowskiego Grzbietu, na zachód od wsi Bukówka zapory o wysokości 38 m. Zbiornik powstał w latach 1903-1905 jako suchy zbiornik retencyjny po wybudowaniu tamy w przełomie. W latach 80. XX wieku zbiornik powiększono przez wybudowanie na zachodniej stronie zbiornika bocznej tamy, osłaniającej Miszkowice. W ten sposób utworzono jedno z najwyżej położonych w Polsce jezior zaporowych. Zapora, jezioro i okolica są atrakcjami turystycznymi Bramy Lubawskiej.
I trochę historii: Pogłębiający się po wojnie kryzys w zaopatrzeniu Wałbrzycha w wodę wymagał podjęcia zakrojonych na szeroką skalę prac badawczo-poszukiwawczych. W tej sytuacji w listopadzie 1954 roku Prezes Rady Ministrów zobowiązał zainteresowane resorty i instytucje centralne do przeprowadzenia prac mających na celu ustalenie koncepcji dostarczenia wody okręgowi wałbrzyskiemu. W grę wchodziły dwie alternatywy poboru wody: ze zbiornika w Lubachowie i ze zbiornika w Bukówce. Wyższość tej drugiej koncepcji, zakładającej grawitacyjne doprowadzenie wody, została wykazana przez elaborat porównawczy, opracowany w Biurze Budownictwa Komunalnego w Warszawie. W związku z tym w dniu 16 lutego 1955 roku Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego podjął decyzję zatwierdzającą założenia projektu budowy zbiornika wodnego w Bukówce dla ujęcia wody i doprowadzenia jej rurociągiem długości 22 km do Wałbrzycha. W ten sposób koncepcja ‘Bukówka-Wałbrzych’ została skierowana do bezpośredniej realizacji w formie studiów i dokumentacji technicznej. Koordynatorem całości robót z ramienia inwestora został Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych (przekształcony następnie w Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium W.R.N. we Wrocławiu), a od 1957 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

Po zawarciu wszystkich umów i dokonaniu uzgodnień branżowych, powstał schemat organizacyjny powiązań wszystkich robót dla koncepcji ‘Bukówka-Wałbrzych’.
Wykonywane prace dzieliły się na 4 zasadnicze grupy, a mianowicie:
 • geodezyjne: zdjęcie obszaru zalewu i trasy rurociągu oraz precyzyjna niwelacja projektowanych sztolni,
 • geologiczne: wiercenia na trasie projektowanego rurociągu oraz na zaporze i zbiorniku wraz ze sporządzeniem odpowiednich orzeczeń,
 • hydrologiczne: szczegółowe badania meteorologiczne, hydrologiczne i ewaporometryczne górnej partii zlewni rzeki Bóbr do przekroju zapory w Bukówce,
 • projektowe: opracowanie bilansu wodnego, projektu ogólnego i technicznego.
Projekt ogólny został zakończony w maju 1956r. W dniu 6 lutego 1957r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, który zakwestionował prawidłowość obliczeń bilansu wodnego. W tym czasie problem zaopatrzenia Wałbrzycha w wodę zaczęła badać Najwyższa Izba Kontroli. W końcowym stadium, zarządzeniem doraźnym NIK-u oraz pismem Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1958r. prace projektowe zostały wstrzymane, a całość inwestycji odroczona na okres późniejszy. Niemniej jednak badania zlewni, aczkolwiek w znacznie zmniejszonym zakresie, kontynuowane były do roku 1962.
To tyle jeżeli chodzi o pierwsze przymiarki do budowy „nowej” zapory na Bukówce.
W latach osiemdziesiątych powrócono do tej koncepcji i inwestycja została zrealizowana połowicznie, tzn. zbudowano nową zaporę ale nie zdążył już powstać planowany rurociąg do Wałbrzycha oraz planowane ujęcie wody. Zmiany gospodarczo-polityczne w kraju i idący za tym upadek dużych zakładów przemysłowych (głównie kopalń) sprawiły, że nagle problem deficytu wody „rozwiązał się sam” :))) [Petroniusz]

 • /foto/9436/9436970m.jpg
  1903
 • /foto/122/122546m.jpg
  1904
 • /foto/99/99460m.jpg
  1905
 • /foto/7777/7777068m.jpg
  1905
 • /foto/8625/8625232m.jpg
  1905
 • /foto/279/279729m.jpg
  1905
 • /foto/122/122547m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/65/65178m.jpg
  1905 - 1945
 • /foto/284/284627m.jpg
  1907
 • /foto/396/396070m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/318/318088m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/187/187255m.jpg
  1915
 • /foto/188/188440m.jpg
  1915 - 1920
 • /foto/9866/9866464m.jpg
  1915 - 1925
 • /foto/9489/9489827m.jpg
  1923
 • /foto/8625/8625261m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/4925/4925980m.jpg
  1926
 • /foto/8654/8654329m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8622/8622898m.jpg
  1936
 • /foto/183/183334m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/183/183336m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/438/438319m.jpg
  1963
 • /foto/251/251718m.jpg
  1980 - 1982
 • /foto/285/285201m.jpg
  1980 - 1982
 • /foto/3864/3864603m.jpg
  1981 - 1982
 • /foto/363/363096m.jpg
  1988
 • /foto/363/363101m.jpg
  1988
 • /foto/170/170824m.jpg
  2007
 • /foto/170/170825m.jpg
  2007
 • /foto/170/170826m.jpg
  2007
 • /foto/343/343091m.jpg
  2010
 • /foto/343/343083m.jpg
  2010
 • /foto/5868/5868691m.jpg
  2011
 • /foto/3334/3334381m.jpg
  2011
 • /foto/3606/3606979m.jpg
  2011
 • /foto/3931/3931106m.jpg
  2013
 • /foto/3943/3943359m.jpg
  2013
 • /foto/3982/3982501m.jpg
  2013
 • /foto/4023/4023622m.jpg
  2013
 • /foto/6163/6163716m.jpg
  2016
 • /foto/6163/6163717m.jpg
  2016
 • /foto/6163/6163718m.jpg
  2016
 • /foto/8518/8518258m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518259m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518260m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518261m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518282m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518291m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518292m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518295m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518296m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518297m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518298m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518299m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518300m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518301m.jpg
  2020
 • /foto/8518/8518307m.jpg
  2020

fanpage_janowice_wielkie°

Poprzednie: Zapora Bukówka Strona Główna Następne: Zapora Bukówka


fanpage_janowice_wielkie | 2020-02-23 12:48:46
rozmiar do sprawdzenia przez admin. czy się nada
maras | 2020-02-23 13:13:02
Wygląda dobrze... Przy panoramach stosujemy zazwyczaj 900-1000px na krótszym boku, a dłuższy jak wyjdzie. Przy powyższej fotografii proporcji już bym nie zmieniał i zostawił jak jest w ramach wyjątku.