MENU
"Na wjeździe do Kamiennej Góry"

SM42-2207 | Kamienna Góra

Klasyczna Stonka SM42-2207 z DLA pracująca dla Cargo PTT wraz ze składem pustych szutrówek wjeżdża do stacji Kamienna Góra w ciepły, czerwcowy poranek. Skład mija właśnie unieważniony, kształtowy semafor wjazdowy A1/2 do stacji Kamienna Góra. Został on zastąpiony nowym semaforem świetlnym. Kilka godzin później do KG dotrze SM42-2130 aby obie Stonki mogły razem wyciągnąć ładowne wahadło z ogorzeleckim amfibolitem z Kamiennej Góry do Jeleniej Góry. Tło wypełnia masyw Gór Lisich.

Dodał: Maciej Mikołajczak° - Data: 2020-05-16 18:44:36 - Odsłon: 1605
06 czerwca 2016

Krótka linia oddana do użytku 29.12.1869 r., stanowiąca wraz z linią kolejową nr 299 Kamienna Góra - Lubawka - Královec pierwsze zbudowane odgałęzienie od Śląskiej Kolei Górskiej. Intencją budowy kolei przez Bramę Lubawską była poprawa zbytu wałbrzyskiego węgla do północnych Czech. Drugi tor na odcinku z Sędzisławia do Kamiennej Góry ułożono między 1890 a 1892 rokiem. Linia została zelektryfikowana i oddana do obsługi trakcją elektryczną 17.08.1921 r. - elektryfikację przeprowadziło konsorcjum Siemens-Schuckert.(SSW). Na linii wstrzymano ruch całoroczny w kwietniu 2004 r. (relacja Wałbrzych Główny - Lubawka od 2001 r., wcześniej kursy do Kamiennej Góry z Marciszowa). Od 2008 r. istnieje sezonowe połączenie z Wrocławiem i Jelenią Górą prowadzone szynobusami na stronę czeską. Na trasie dwa ciekawe, kratownicowe mosty nad Leskiem przy Sędzisławiu i nad Bobrem w Debrzniku. Posterunek odgałęźny Krużyn został zliwkwidowany ok. 2002 r.

Kilometraż stacji (st.) liczony od stacji Kamienna Góra (kursywą zaznaczono obiekt nieczynny, pogrubieniem stacje węzłowe):
- , Kamienna Góra, st., km 0,000
- , Krużyn, podg., km 3,041
- , Sędzisław, st., km 5,410

Licząc od Sędzisławia kilometraż całej linii przedstawiał się następująco: (w nawiasie kilometraż niemiecki - od Berlina)
- Sędzisław, km 0,000 (km 324,90)
- Krużyn, podg., km 2,895 (km 327,27)
- Kamienna Góra, km 5,936 (km 330,31)
a na linii nr 299:
- Błażkowa, km 11,352 (km 335,73)
- Lubawka, km 16,084 (km 340,46)
- granica państwa, km 18,676 (km 343,63)
- Královec, km 23,020 (km 344,81)

 • /foto/4131/4131656m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8610/8610144m.jpg
  2008
 • /foto/3473/3473488m.jpg
  2012
 • /foto/4326/4326942m.jpg
  2014
 • /foto/8502/8502074m.jpg
  2020
 • /foto/8611/8611520m.jpg
  2020
 • /foto/8624/8624643m.jpg
  2020
 • /foto/8658/8658672m.jpg
  2020
 • /foto/8658/8658673m.jpg
  2020
 • /foto/8658/8658674m.jpg
  2020
 • /foto/8658/8658675m.jpg
  2020
 • /foto/8658/8658684m.jpg
  2020
 • /foto/8658/8658685m.jpg
  2020
 • /foto/8658/8658686m.jpg
  2020
 • /foto/9047/9047043m.jpg
  2020
 • /foto/9230/9230700m.jpg
  2020
 • /foto/9230/9230706m.jpg
  2020
 • /foto/9230/9230711m.jpg
  2020
 • /foto/9237/9237281m.jpg
  2021

Maciej Mikołajczak°

Poprzednie: Kamień graniczny cystersów Strona Główna Następne: Budynek nr 50 (d. gospoda) (dawny)